Hakikat dan banyaknya hikmah penciptaan syetan/iblis hanyalah Allah yang maha mengetahui. Namun beberapa yang nampak sebagai berikut : Sebagian hikmah dari penciptaan iblis adalah tampaknya sifat ke’maha kuasaan’ Allah dalam mewujudkan perkara yang jelas dan perkara yang saling bertentangan. Penciptaan iblis adalah sebagai makhluk yang bersebrangan dengan penciptaan malaikat, nabiyyin dan sholihin, dengan demikian maka tampak jelas ke-maha kuasaan Allah dalam menciptakan sesuatu yang bertentangan (kesebalikan satu perkara). Mereka (malaikat,[…]